Bia

Bia è figlia di Maithong ed Arabesque. Nata il 10 Settembre 2012

Bia 1 mese
Bia 1 mese
Bia 1 mese
Bia 1 mese
Bia 1 mese
Bia 1 mese
Bia 40 gg
Bia 40 gg
Bia 40 gg
Bia 40 gg
Bia 40 gg
Bia 40 gg
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 70 giorni
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
Bia 3 mesi
bia 1 045_n
bia 1 045_n
bia 1 90
bia 1 90
bia 4 mesi 57
bia 4 mesi 57
bia 4 mesi 81
bia 4 mesi 81
bia 4 mesi 90
bia 4 mesi 90
bia 4 mesi 93
bia 4 mesi 93
p bia
p bia
p bia al piazzale 01-04-13
p bia al piazzale 01-04-13
p bia al piazzalea 01-04-13
p bia al piazzalea 01-04-13
p bia stremata 01-04-13
p bia stremata 01-04-13
p bia sulla sedia a 25-03-13
p bia sulla sedia a 25-03-13
Bia
Bia
Bia
Bia
Bia
Bia
 
 
Cuccioli disponibili Chiama adesso